HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN THEO LÔ, CHUYẾN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
********

Tp.HCM, ngày …  tháng  …  năm ……

HỢP ĐỒNG KINH TẾ

(Số 1312 -2015/HĐKT VĐ-  XLI  PN )
(V/v: Vận chuyển hàng hóa)

Căn cứ Bộ luật Dân Sự Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam có hiệu lực ngày 01/01/2006

  • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai bên.
  • Hôm nay, ngày 13   tháng  12  năm 2015. Đại diện hai bên gồm có:

BÊN A:          CÔNG TY TNHH TM DV VẬN TẢI QUỐC TẾ VIỆT ĐỨC

Địa chỉ                         : 32/5A Quang Trung, P8, Q Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại                   : (08) 3885 2169 – 6255 9005 Fax:  (08) 5401 5296

Mã số thuế                  : 0 3 0 7 4 7 9 4 8 8

Tài khoản số                : 11921699345016 tại NH Techcombank Chi Nhánh thắng Lợi, TP. HCM

Hoặc Số TK: 69913409 Tại NH Thương Mại Á Châu (ACB), Chi Nhánh An Sương, TP. HCM

Đại diện Ông               : VÕ THANH QUYỀN                    Chức vụ : Giám Đốc – Làm đại diện

BÊN B:               CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP PHƯƠNG NAM

Địa chỉ                         : 10/2 Đường 24, KP7, P. Linh Đông, Q. Thủ Đức, Tp. HCM

Điện thoại                   :  08 6282 0168                                  Fax: 08 6282 0188

Mã số thuế                  :  0 3 0 9 7 3 9 7 0 2

Tài khoản số                :  102010001181263

Ngân hàng                   : Ngân hàng công thương Chi nhánh Thủ Đức, Tp.HCM

Đại diện                        : HỒ VĂN HẢI                                 Chức vụ: P.Giám đốc

Chúng tôi cùng thống nhất ký kết Hợp Đồng với các điều khoản sau:

ĐIỀU I:     NỘI DUNG HỢP ĐỒNG VÀ ĐƠN GIÁ VẬN CHUYỂN:

Bên A nhận vận chuyển hàng hóa cho Bên B theo qui cách và đơn giá như sau :u

1.         Loại hàng: Giàn giáo

2.         Quy cách hàng hóa: hàng hóa cốp pha.

3.         Số lượng: 18 tấn

4.         Quy cách xe: dài 9m

5.         Tổng giá trị hợp đồng: 31,000,000 đồng

(Bằng chữ: Ba mươi mốt triệu đồng )

(Gía trên đã bao gồm  thuế VAT 10% )

Gía trên chưa bao gồm chi phí bốc xếp hai đầu lên xuống hàng

Khối lượng trên 18 tấn với mỗi tấn vượt đơn giá 1,600,000 đồng.

ĐIỀU II:    ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN NHẬN – GIAO HÀNG

1.Địa điểm và thời gian nhận hàng:

Địa chỉ :   Số 65 Đường Linh Đông P. Linh Đông – Q. Thủ Đức – Tp. HCM

Thời gian nhận hàng : 13/12/2015

Người giao hàng: Nguyễn Văn Tiến (thủ kho)              ĐT:    0909 739 702

Hoàng Gia Dinh (vật tư)                   ĐT:    0933 097 088

2.Địa điểm và thời gian giao hàng:

Địa chỉ :   Khối 13, P.Quang Trung – Tp.Vinh – Nghệ An

Thời gian giao hàng dự kiến:  Bốn ngày bốn  đêm sau khi nhận hàng từ kho bên B.

Người nhận hàng: Vũ Thị Thúy Hà (kế toán)               ĐT:  0982530588

Lê Tuấn Anh (thủ kho)

Lê Xuân Đại (vật tư)

Bên B thông báo thời gian nhận hàng cho Bên A trước 01 ngày.

ĐIỀU III:  THỜI HẠN VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1. Thời hạn thanh toán:

Bên B sẽ thanh toán cho Bên A 100% theo giá trị hợp đồng ngay sau khi bên A giao hàng xong (Thanh toán tại đầu Nghệ An)

2. Phương thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.

ĐIỀU IV:  TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN

Trách nhiệm Bên A:
Chịu trách nhiệm kiểm tra các chứng từ liên quan do Bên B cung cấp, ký xác nhận vào Biên bản giao nhận hàng hóa và bảo mật cũng như an toàn trong suốt quá trình vận chuyển đồng thời bảo đảm vận chuyển đúng thời gian qui định cho bên B.

Nếu để xảy ra hư hỏng, mất mát hàng hóa trong quá trình vận chuyển thì Bên A sẽ phải bồi thường theo đúng giá trị thị trường tại thời điểm xảy ra hư hỏng, mất mát.

Trong trường hợp tai nạn, rủi ro hoặc vì lý do thiên tai nào khác ảnh hưởng đến tiến độ giao hàng phải kịp thời thông báo cho Bên B biết và cùng Bên B tìm cách giải quyết.

Phương tiện vận chuyển để Bên A vận chuyển hàng cho bên B phải có đầy đủ giấy chứng nhận theo qui định của pháp luật:

Phương tiện vận chuyển vẫn còn trong thời gian đăng kiểm do cục Đăng kiểm Việt Nam cấp chứng nhận

Giấy phép lái xe dành cho người điều khiển phương tiện

Thông báo cho Bên B, khi bắt đầu xếp hàng lên phương tiện vận chuyển:

Khi hàng hóa được vận chuyển an toàn về đến địa điểm giao hàng, Bên A phải thông báo trước cho bên B để tiện phối hợp.

Trách nhiệm cuả Bên B:
Chuẩn bị và niêm phong hàng, tập kết hàng về cùng một địa điểm.

Có trách nhiệm cung cấp các chứng từ liên quan đến nguồn gốc hàng hóa (hóa đơn tài chính, phiếu xuất kho, CO…, tên, số điện thoại và địa chỉ người nhận hàng

Thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn thanh toán tại khoản 1 Điều III của Hợp đồng này.

Trường hợp Bên B không thực hiện nghĩa vụ thanh toán đúng hạn theo Điểm 1 Điều 03 của Hợp Đồng này, Bên B phải thanh toán với mức lãi suất1%/ngày trên số dư nợ quá hạn, số ngày quá hạn không vượt quá 30 ngày.

Bên B phải bố trí người nhận hàng và giao hàng kịp thời khi xe của bên A đến kho của bên B để nhận hàng và giao hàng.

Xe đến nơi nhận hàng tại kho bên B mà bên B không có hàng, chi phí xăng dầu bên B phải thanh toán hỗ trợ cho bên A 30% giá trị hợp đồng.

Nơi nhận và trả hàng đường không cấm xe tải lớn (Nếu phát sinh chi phí đường cấm xe tải lớn bên B chịu trách nhiệm thanh toán chi phí phát sinh.)

Beân B chịu bốc xếp hàng hóa lên tại đầu Tp. HCM và bốc xếp hàng xuống tại đầu Nghệ An

ĐIỀU V:  ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Tất cả các thay đổi phát sinh trong quá trình thực hiện Hợp đồng đều phải được hai bên thông báo cho nhau biết bằng văn bản (Phụ lục Hợp đồng)

Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã nêu trong hợp đồng. Nếu bên nào không thực hiện đúng Hợp đồng, gây thiệt hại cho bên kia thì hai bên cùng thỏa thuận bàn bạc tìm biện pháp giải quyết.

Trong trường hợp hòa giải không thành, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa Án Kinh Tế nơi bên A đặt trụ sở. Phán quyết của Tòa án là chung thẩm và ràng buộc cả hai bên.

Hợp đồng này có hiêu lực kể từ ngày ký đến khi hai bên hoàn thành nghĩa vụ của mình và được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi bên giữ 02 (hai) bản. Nếu không có bất kỳ thắc mắc khiếu nại gì thì hợp đồng sẽ tự thanh lý sau khi hai bên thực hiện xong trách nhiệm của mình.

Hợp đồng ký qua Fax cũng có giá trị như bản chính.

  ĐẠI DIỆN BÊN A                                                              ĐẠI DIỆN BÊN B

VÕ THANH QUYỀN                                                       

Download Mẫu hợp đồng vận chuyển hàng theo chuyến, theo lô
Scroll to Top