MẪU HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC VẬN CHUYỂN CỦA VIỆT ĐỨC

Công ty vận tải Việt Đức xin giới thiệu về hợp đồng nguyên tắc vận chuyển của công ty. Cũng như cung cấp cho quý khách về các điều khoản dịch vụ cũng như các điều khoản về mặt pháp lý trong quá trình hợp tác vận chuyển hàng hóa của khách hàng. Đảm bảo quyền lợi của khách hàng cũng như của công ty 

Hợp đồng nguyên tắc

hợp đồng nguyên tắc công ty vận tải Việt Đức

Hợp đồng kinh tế

hợp đồng kinh tế công ty vận tải Việt Đức

Biên nhận vận chuyển

biên nhận vận chuyển Vận tải Việt Đức

Nội dung cơ bản trong hợp đồng

Hợp đồng vận chuyển là văn bản giấy tờ về mặt pháp lý về các điều khoản điều kiện thõa thuận giữa hai bên trong suốt quá trình vận chuyển hàng hóa. Hợp đồng vận chuyển được thõa thuận và ký nhận của 2 bên thông qua chữ ký hoặc đóng dấu. Điều khoản của hợp đồng thường được công ty vận tải đưa ra nhưng dựa trên quy định của pháp luật 

Hợp đồng nguyên tắc vận chuyển

 1. Thông tin của 2 bên làm hợp đồng 

 2. Nội dung của giao dịch 

 3. Quy ước về giá cả 

 4. Phương thức giao nhận 

 5. Phương thức thanh toán 

 6. Bác biện pháp đảm bảo thực hiện hợp đồng 

 7. Các thõa thuận khác 

 8. Thời gian và hiệu lực của hợp đồng 

 9. Ký tên, đóng dấu

Hợp đồng kinh tế

 1. Thông tin của 2 bên 

 2. Nội dung hợp đồng và đơn giá vận chuyển 

 3. Địa điểm và thời gian giao – nhận hàng 

 4. Thời hạn và phương thức thanh toán 

 5. Trách nhiệm của mỗi bên 

 6. Các điều khoản chung 

 7. Ký tên, đóng dấu

Scroll to Top